Czym jest leasing operacyjny?

mar 20, 2020leasing

Cieszy się niezwykłą popularnością, zwłaszcza wśród właścicieli firm. Pozwala na szybkie sfinansowanie floty samochodowej w przedsiębiorstwie. Mogą być ni finansowane również inne sprzęty: maszyny czy inne środki trwałe. Mowa oczywiście o leasingu, czyli bardziej przyjaznej formie kredytowania. Łączy on bowiem w sobie cechy pożyczki i wynajmu. Na czym dokładnie polega leasing operacyjny? I jak wyglądają ponoszone w jego ramach koszty?

Leasing operacyjny – definicja

Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Oba instrumenty finansowe dotyczą firm, jednak niedawno wprowadzony został także leasing konsumencki, przeznaczony bezpośrednio dla osób fizycznych. Natomiast leasing operacyjny i finansowy różnią się pomiędzy sobą sposobem ewidencji zakupionego majątku. Ponadto, to właśnie operacyjna wersja leasingu jest najczęściej wybierana wśród właścicieli firm.

Czym więc jest leasing operacyjny? To forma umowy, dzięki której leasingobiorca (czyli np. firma) korzysta z przedmiotu umowy leasingodawcy (firmy leasingowej) na podstawie warunków zawartych w umowie. Czas jej trwania ustalany jest przez strony, a warunkiem korzystania ze środka trwałego czy samochodu jest opłata wstępna oraz comiesięczne raty leasingowe.

Charakterystyka leasingu operacyjnego

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego wiąże się często z zapłatą tzw. opłaty wstępnej, która wynosić może od 1% do nawet 45% wartości przedmiotu leasingu. (Możliwy jest także leasing bez opłaty wstępnej.) Następnie określany jest czas i wysokość comiesięcznej raty. W zależności od przedmiotu leasingu okres finansowania może wynosić od 1 roku do 8 lat.  Leasing operacyjny, nie sprawia, że stajemy się właścicielami danego przedmiotu, bowiem odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Poprzez takie definiowanie leasingu operacyjnego, leasingobiorca przejmuje całe ryzyko związane z udostępnianym w ramach umowy sprzętem.

Leasing operacyjny w przedsiębiorstwie

Skorzystanie z leasingu operacyjnego wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy. Dzięki rozłożeniu płatności w czasie firma utrzymuje płynność finansową, pomaga w tym również rozłożenie podatku VAT zawartego w comiesięcznych ratach. Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca zaliczyć może w całości opłatę wstępną oraz opłacane raty. A po zakończeniu umowy leasingu ma możliwość wykupienia leasingowanego przedmiotu umowy.

peakleasing.pl

Leasing dla Twojej firmy

Szukasz korzystnej oferty leasingu? Zgłoś się do Nas. Przygotujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu + 48 531 055 187 lub info@peakleasing.pl

You have Successfully Subscribed!