Czym jest leasing zwrotny?

mar 30, 2020leasing

Najprościej rzecz ujmując jest to zwykły leasing (najczęściej operacyjny), który różni się od tradycyjnego leasingu jedynie tym, że w przypadku leasingu zwrotnego zbywcą przedmiotu oraz korzystającym jest ta sama firma.

Innymi słowy: firma Jan Kowalski Import Export posiada samochód, ten samochód sprzedaje firmie leasingowej. Następnie dalej korzysta z tego samochodu jednocześnie płacąc firmie leasingowej comiesięczne raty.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być w zasadzie każdy przedmiot, który da się wyleasingować, np. samochód osobowy, ciężarowy, naczepa, sprzęt komputerowy, wszelkie maszyny i urządzenia wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

O czym warto wiedzieć starając się o leasing zwrotny?

Firmy leasingowe najbardziej lubią, gdy od daty zakupu przedmiotu, który chcemy jej sprzedać nie minęło więcej niż 3 miesiące. W takiej sytuacji najczęściej Leasingodawca nie będzie oczekiwał od nas żadnych zbędnych formalności. Leasing otrzymamy w ramach procedury uproszczonej, bez dokumentów finansowych. Jeżeli od daty zakupu przedmiotu minęło więcej niż 3 miesiące, wówczas musimy liczyć się z koniecznością dostarczenia firmie leasingowej kompletu dokumentów finansowych naszej firmy. Ponadto w takim przypadku niezbędne będzie zrobienie wyceny przedmiotu przed zawarciem umowy leasingowej.

Najważniejsze korzyści leasingu zwrotnego:

  • poprawa płynności przedsiębiorstwa
  • łatwość i szybkość uzyskania (łatwiej i szybciej niż kredyt)
  • korzyści podatkowe płynące z umowy leasingu
peakleasing.pl

Leasing dla Twojej firmy

Szukasz korzystnej oferty leasingu? Zgłoś się do Nas. Przygotujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu + 48 531 055 187 lub info@peakleasing.pl

You have Successfully Subscribed!